Molnárné Zólyomi Julianna


intézményvezető

molnar.juli@vokeszim.hu

+36 1 369 2881

 


Baráth Gabriella


művelődésszervező

barath.gabriella@vokeszim.hu


 


Schmik Imréné